جمعه ٢٤ آذر ١٣٩٦
مراجع درمانی طرف قرارداد

دانلود لیست مراجع درمانی طرف قرارداد          بیمه گذاران محترم خواهشمند است قبل از مراجعه به مراکز درمانی جهت بستری، با در دست داشتن مدارک ذیل به یکی از شعب شرکت بیمه "ما" مراجعه نمایید.


  • دستور پزشک
  •  کارت ملی بیمار ویا دفترچه بیمه پایه
تقویم