پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
 • نشست مشترک مدیرعامل بیمه "ما" با معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  نشست مشترک مدیرعامل بیمه "ما" با معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 • جشنواره "همت ما"
  جشنواره "همت ما"

 • برای هفتمین سال متوالی؛ کسب سطح یک توانگری مالی توسط بیمه "ما"
  برای هفتمین سال متوالی؛ کسب سطح یک توانگری مالی توسط بیمه "ما"

 • بیمه نامه آتش سوزی مسکونی ویژه مشتریان بانک ملت به مناسبت روز بیمه
  بیمه نامه آتش سوزی مسکونی ویژه مشتریان بانک ملت به مناسبت روز بیمه

 • حضور مستمر بيمه «ما» در عالي ترين سطح توانگري مالي
  حضور مستمر بيمه «ما» در عالي ترين سطح توانگري مالي