شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨
 • لیله القدر
  لیله القدر

 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه "ما"
  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه "ما"

 • ماه مبارک رمضان مبارک باد
  ماه مبارک رمضان مبارک باد

 • ادامه فعالیت های آموزشی بیمه "ما"
  ادامه فعالیت های آموزشی بیمه "ما"

 • دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه آغاز به کار کرد
  دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه آغاز به کار کرد

 • همکاری استراتژیک بیمه "ما" با دانشگاه شهید بهشتی در راستای رونق تولید در صنعت بیمه
  همکاری استراتژیک بیمه "ما" با دانشگاه شهید بهشتی در راستای رونق تولید در صنعت بیمه

 • کسب رتبه یک توانگری شرکت بیمه "ما" از بیمه مرکزی ج.ا.ا
  کسب رتبه یک توانگری شرکت بیمه "ما" از بیمه مرکزی ج.ا.ا

 • سال رونق تولید مبارک باد
  سال رونق تولید مبارک باد

 • ثبت اساسنامه شرکت سهامی بیمه "ما"
  ثبت اساسنامه شرکت سهامی بیمه "ما"

 • بیمه "ما" حائز رتبه نخست در "حمایت از کارمندان " منا 2019شد
  بیمه "ما" حائز رتبه نخست در "حمایت از کارمندان " منا 2019شد