پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
مراحل دریافت سهم بیمه گر پایه در صورت استفاده از معرفینامه

در صورت دریافت معرفینامه، جهت دریافت سهم بیمه گر اول مراحل ذیل باید طی شود:

1-     پیگیری تسویه پرونده خسارت با مرکز درمانی طرف قرارداد از طریق سامانه استعلام آنلاین خسارت درمان

2-     مراجعه به دفتر مرکزی و دریافت اصل پرونده با ارائه مدرک شناسایی عکس دار معتبر

3-     بعد از واریز وجه هزینه درمان توسط بیمه پایه، ارائه رونوشت برابر اصل مدارک + رسید وجه دریافتی جهت عودت کارت شناسایی

  جهت ورود به سامانه استعلام آنلاین خسارت درمان از اینجا وارد شوید.
تقویم