چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧
مدارک لازم جهت دریافت معرفی نامه

1-     مدرک شناسایی عکس دار معتبر (کارت ملی یا شناسنامه)

2-     تصویر دفترچه بیمه پایه بیمار

3-     اصل شناسنامه فرزندان مونث بالای 15 سال و مطلقه

4-     گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان مذکر بالای 22 سال حداکثر تا سن 25 سال تمام (26 سال برای دانشجوی دکتری)

5-     گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی مورد نیاز
تقویم