سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨
 • ادامه فعالیت های آموزشی بیمه "ما"
  ادامه فعالیت های آموزشی بیمه "ما"

 • دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه آغاز به کار کرد
  دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه آغاز به کار کرد

 • حضور بیمه "ما" در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
  حضور بیمه "ما" در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

 • سال رونق تولید مبارک باد
  سال رونق تولید مبارک باد

 • ثبت اساسنامه شرکت سهامی بیمه "ما"
  ثبت اساسنامه شرکت سهامی بیمه "ما"

 • بیمه "ما" حائز رتبه نخست در "حمایت از کارمندان " منا 2019شد
  بیمه "ما" حائز رتبه نخست در "حمایت از کارمندان " منا 2019شد

 • راه اندازی سیستم هوشمند ارزیابی با هدف تکریم ارباب رجوع
  راه اندازی سیستم هوشمند ارزیابی با هدف تکریم ارباب رجوع

 • راه اندازی صفحه رسمی اینستاگرام شرکت بیمه "ما"
  راه اندازی صفحه رسمی اینستاگرام شرکت بیمه "ما"

 • بیمه "ما" بیمه گر بزرگترین ناوگان هواپیمایی کشور
  بیمه "ما" بیمه گر بزرگترین ناوگان هواپیمایی کشور

 • به "ما" بپیوندید
  به "ما" بپیوندید